Téma

20. března 2017

Cenu Bohuslava Fuchse získaly práce zaměřené na lokalitu "brněnského Bronxu"

Studentka Fakulty architektury pracovala ve svém návrhu s principem cohousingu | Autor: archiv Blanky Štuříkové

Letošní Cena Bohuslava Fuchse putuje ke dvěma mladým architektům. Porota ocenila Martina Klašku a Blanku Štuříkovou. Oba studenti se ve svých projektech věnovali opomíjené brněnské oblasti – Cejlu.

Mezi studentskými projekty, ze kterých odborná porota vybírá ty nejlepší, letos nejvíce vynikaly dvě práce. Oba autoři si z nabízených témat vybrali část města poblíž centra, která se dříve velmi rychle rozvíjela díky továrnám, které zde během několika let vznikly. Dnes však mnohé budovy chátrají nebo zmizely úplně a místu se přezdívá "brněnský Bronx".

Blanka Štuříková se proto na tuto část města podívala z pohledu cohousingu a ve své práci nazvané WonderCejl řešila i současnou problematiku, a to vytlačování romského obyvatelstva soukromými majiteli budov. „Cohousing vidím jako způsob, jakým by město mohlo pomoci, a přitom by nedošlo k potlačení estetické i kulturní diverzity, která je pro tuto část typická,“ upozornila Štuříková. V projektu počítá s vybudováním tří bytových domů a komplexů, jejichž součástí by byl prostor pro vzájemné setkávání, například v kavárně s prádelnou.

Oblast musela studentka nejdříve podrobně prozkoumat a zjistit, jak samotné území funguje, kdo ho obývá a kdo by zde v budoucnu mohl žít. „Způsob, jakým jsem pracovala, byl zcela odlišný od mých předchozích projektů. Analýzu oblasti jsem pojala jako komiks,“ popsala mladá architektka.

Martin Klaška se zabýval doplněním chybějící městské struktury mezi ulicemi Cejl a Křenová | Autor: archiv Martina Klašky

Dalším oceněnou prací byl projekt Postindustriální město na východ od centra Martina Klašky. Ten se zabývá myšlenkou doplnění chybějící městské struktury mezi ulicemi Cejl a Křenová a začlenění této oblasti do organismu města. Návrh pracuje s přisunutou polohou nádraží, aby dokázal, že i za těchto podmínek je v lokalitě možné vytvořit fungující město, kde budou moci lidé bydlet, pracovat, ale i odpočívat a bavit se. „Jedním z mnoha specifik této oblasti, které není viditelné, ale má přímý dopad na tuto oblast, je nová městská třída, která by dle současného územního plánu měla lokalitu protínat. Bezpochyby by to znamenalo zvýšenou dopravní zátěž a demolici nemalého počtu domů,“ vysvětlil Klaška.

Vyhlašování Ceny Bohuslava Fuchse proběhlo na Fakultě architektury již podvanácté. Každoročně ji pořádá studentská obec fakulty SOFA vždy v zimním a letním semestru.

(kah)

Vstoupit do fotogalerie

TémataFakulta architektury Cena Bohuslava Fuchse Ocenění Studentská soutěž studenti

Související články:
Důležité je znát prostředí, pro které produkt navrhuji, říká držitel Red Dot Award 2017
Pham Minh Tuan: Češi jsou v jídle větší individualisti. Vietnamci jídlo sdílejí
Absolventku Fakulty architektury ocenili za její práci o sociálním bydlení
Na FIT VUT vyvinuli automaticky kalibrovatelnou dohledovou kameru. Spoluautor systému získal prestižní ocenění
Německý odborník na obnovu historických budov převzal zlatou medaili od VUT