Téma

11. dubna 2015

Výuku uslyší i neslyšící. V počítači nebo díky tlumočníkovi

Dvě pohledné dívky stojí před budovou Fakulty podnikatelské VUT. A mluví – tedy, přesněji řečeno znakují. Bez jediného vyřčeného slova vysvětlují, jak mohou na největší tuzemské technické univerzitě studovat i neslyšící. Propagační video má přiblížit, že Vysoké učení technické je připraveno přijmout i postižené studenty. A není problém jim zajistit alternativní formy výuky – v případě neslyšících právě s pomocí tlumočení do českého znakového jazyka, ale třeba také simultánního přepisu výkladu vyučujících do počítače.

Na VUT už nyní studují muži a ženy s nejrůznějšími typy postižení. A nemusí jít jen o zdravotní problémy fyzického rázu – na škole přibývá například studentů s duševními onemocněními a specifickými poruchami učení, jako je dysgrafie nebo dyslexie. Poradenské centrum Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně jim může pomoci například s prostorovou orientací, osobní asistencí, při odstraňování architektonických bariér nebo zapůjčit speciální softwarové pomůcky. Kromě toho mohou hendikepovaní studenti využívat nabídky uzpůsobených sportovních aktivit nabízených Centrem sportovních aktivit VUT. Obě pracoviště navíc společně pracují na projektu, který možnosti studia a sportu ještě více propojuje.

O případné zájemce o studium jsou na VUT připraveni se postarat už dopředu – stačí se ozvat a potenciální posluchači mohou absolvovat přípravný kurz. Jeho účastníci se například dozvědí, jak si usnadnit orientaci v dlouhých odborných textech a jejich čtení, jak si zorganizovat čas a práci nebo jak využít počítače se speciálními programy. „Mezi službami ostatních vysokých škol je výjimečnou nabídkou služba EEG Biofeedback, která pomocí propojení lékařských a informačních technologií posiluje funkčnost nervové soustavy, a pomáhá tak hendikepovaným studentům zvládat nároky studia,“ připomíná Naďa Botková z poradenského centra.

To nyní eviduje na sedm desítek studentů s poruchami učení, desítku studentů s duševním onemocněním, stejný počet studentů se sluchovým a zrakovým postižením i několik studentů s postižením pohybovým. (zvut)

Tématastudenti spolupráce software

Související články:
Amir Mamaghani: Ze začátku jsme museli dělat pod cenou
Unikátní systém umí včas varovat před požárem v elektrárnách
Studenti chtějí změnit způsob, jakým komunikují radnice s občany
Budoucí architekti navrhují, jak přeměnit průmyslové budovy
Student VUT zhodnotí efektivnost solárního vytápění v Himálaji