Lidé

21. září 2017

Studenti VUT a Mendelu navrhli novou podobu odkaliště Hády

Na místě odkaliště by měl v budoucnu vzniknout park s několika zónami | Autor: archiv Studentského Brna
Až do konce října máte možnost hlasovat pro název parku, který vznikne na místě původního odkaliště Hády na brněnských Vinohradech. Soutěž na návrh nové podoby odkaliště v areálu lomu vyhlásilo Studentské Brno na konci února. Odborná porota nakonec vybrala ze šesti návrhů ten od studentů Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity. Jeho autory jsou Peter Mezei, Veronika Očadlíková (oba VUT), Sebastian Loder, Nina Krajčírová a Vojtěch Urban (Mendelu). Komise na návrhu ocenila zejména rozdělení prostoru na tři okruhy – sport, rekreace a klidový okruh s mokřady. „Velmi dobré je také umístění pakovací plochy a navržené moduly, které lze přesouvat a využívat k různým účelům. Jsou zde originální prvky, které nejsou v podobných parcích zvykem,“ napsala ve svém rozhodnutí porota.

Ke spolupráci studentů různých fakult z různých vysokých škol došlo díky Nině Krajčírové, která všechny dohromady spojila a iniciovala společnou práci na návrhu. „Díky tomu, že se sešli zahradní architekti z Mendelu a architekti z VUT, tak každý viděl problém zadaného místa ze svého úhlu pohledu,“ vysvětlila Veronika Očadlíková. Samotnému návrhu předcházel mini průzkum mezi lidmi, kteří bydlí v okolí místa, kterého se má změna dotknout. Studenti zjistili, že tam místní často nechodí, nebo dokonce že tam nikdy nebyli. „To bylo celkem pochopitelné, protože krajina nevypadá pěkně a už vůbec ne přívětivě pro provozování sportovních aktivit a neláká ani k přirozenému sdružování lidí,“ vysvětlila Očadlíková.

Součástí týmu, jehož návrh byl odbornou porotou vybrán, byli také dva studenti VUT | Autor: archiv Studentského Brna
Výsledný návrh se skládá ze tří hlavních okruhů vložených do míst, která navazují na současné trasy a jsou vzájemně propojená a mají svoji funkci. „Venkovní okruh je zaměřený na sport, prostřední na rekreaci a vnitřní, nacházející se přímo v jádru celého parku, tvoří biotop se zvýšenou vlhkostí a sítí lávek,“ popsal návrh Peter Mezei. V novém prostoru tak návštěvníci najdou místo pro workoutové aktivity, pro setkávání u grilu nebo pro relaxaci v houpací síti.

Výběrem vítězného projektu to však pro jeho autory nekončí. Organizátorům soutěže budou nadále nápomocni a budou návrh dotvářet podle potřeb návštěvníků a místních obyvatel. Do projektu se mohou zapojit i ostatní lidé, a to prostřednictvím hlasování o nový název parku. Vybírat lze z pěti jmen, která odkazují k historickým osobnostem Brna.

(kah)

Tématastudenti Fakulta architektury Fakulta stavební studentská soutěž

Související články:
Artefakt: workshop studentů VUT se letos zaměřil na umění v sakrální architektuře
Dvojice architektů z VUT zvítězila v prestižní studentské soutěži. Pavilon navrhli za pouhých 24 hodin
Lidí ve městech přibývá. Budoucnost je sdílené bydlení, myslí si oceněný student architektury
Petra Buganská navrhla lávku, která se vznáší nad řekou
Za originální řešení lávky přes Labe získal student VUT i cenu rektora