Zápisník

30. června 2015
Petr Štěpánek

Zamyšlení před létem

Tak nám schválili změnové listy ke stavbě CEITEC VUT, chtělo by se parafrázovat výrok ze Švejka o císaři Ferdinandovi. Zatímco vzhledem k monarchii v Haškově knize o právě dobrou novinu však nešlo, v našem případě je to zpráva dobrá. Výsledkem by totiž mělo být vyřešení dlouhodobého problému se stavbou a jejím zpožděním. Dík proto patří všem, kteří se o tuto skutečnost zasloužili. Nelze je ale všechny jmenovat, neboť by to byl seznam velmi dlouhý a mohl bych na někoho zapomenout – což by mne velmi mrzelo. Předpokládám, doufám a budu spolu s kolegy z rektorátu, STI VUT a dalšími činit vše pro to, aby se společným úsilím dodavatelů i pracovníků VUT povedlo stavbu řádně dokončit a zkolaudovat v termínu do 31. prosince 2015.

Pracovní léto nás čeká nejen na stavbách VUT, ani část pedagogů se nebude moci oddat jen sladkému nicnedělání. Sice nastává doba dovolených, ale stalo se téměř tradicí, že během prázdnin je nutno na školách připravovat projekty. V minulosti to byly výzkumné záměry, projekty OP VaVPI, nyní se jedná o projekty OP VaVPI PO 3.2, resp. OP VVV a OP PIK. A také o Dlouhodobý záměr univerzity na léta 2016 až 20, včetně Aktualizace pro rok 2016. To vše je nutností, abychom získali další projekty, abychom mohli zhodnotit dosavadní vývoj univerzity a případně změnili či přenastavili některé priority. Cílem je další rozvoj VUT a jeho fakult i všech součástí; nezbytnou podmínkou je zajistit udržitelnost projektů získaných v právě končícím OP VaVPI a příprava na nové programové období.

Konečně, i studenti sice většinou úspěšně absolvovali předepsané zkoušky a rozjeli se na zasloužené prázdniny, ale velká část z nich nastávající měsíce také neproleží jen u vody. Někteří z nich navštíví letní školy na jiných univerzitách v zahraničí, jiní část prázdnin věnují praxi či brigádám ve firmách. Zasloužené volno využijí pro zlepšení svých znalostí a dovedností, což zvýší jejich cenu na trhu práce.

Přestože, jak vidno, pro mnohé z nás léto rozhodně není synonymem pro klidné období, i odpočinek je pro dobrou práci nesmírně důležitý. Takže mi dovolte, abych všem, studentům, akademickým i neakademickým pracovníkům, „zhotovitelům“ staveb a dalším partnerům VUT v Brně popřál, aby si alespoň trochu oddechli a načerpali tolik potřebné síly. Abychom se po prázdninách ve zdraví na škole všichni sešli. A aby ten akademický rok 2015/16 byl úspěšnější pro všechny, než byl ten předchozí.

Petr Štěpánek
Rektor VUT
Rád bych vás formou svého blogu v nepravidelných intervalech informoval o tom, co se (nejen) na VUT děje, jaké jsou moje postoje a názory.