Zápisník

29. června 2016
Petr Štěpánek

Dobré zprávy před prázdninami a dovolenými

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

opět se blíží doba zasloužených dovolených a prázdnin. Ještě předtím mi dovolte, abych vám sdělil několik postřehů z dění na naší alma mater.

A vzhledem k tomu, že peníze jsou až v první řadě, tak bych vás rád informoval o tom, že byl schválen rozpočet VUT, včetně rozpočtu součástí. Dobrou zprávou je, že:

  • Výše rozdělovaného Příspěvku na vzdělávací činnost byla z úrovně VUT dofinancována do stejné výše jako v roce 2015. Celkem byl příspěvek z MŠMT poskytnutý pro rok 2016 o 15 milionů korun nižší. Z mého rozhodnutí byl tento rozdíl dofinancován z centralizovaného Fondu provozních prostředků, takže výchozí rozdělovaná částka byla stejná jako v roce 2015.
  • Výše Institucionální podpory byla o 22 milionů korun vyšší než v roce 2015.
  • Výše Specifického výzkumu byla proti roku 2015 nižší pouze o cca 4 miliony korun.

Celkově tedy bylo v roce 2016 rozdělováno ze všech normativních zdrojů financování celkem o 18 milionů korun více než v roce 2015.

Současně je však podstatné, že se pro rok 2016 centralizovalo pouze 287 milionů korun, a to jednak s ohledem na dokončení staveb a snížení související alokace centralizovaných zdrojů a také s ohledem na optimalizaci struktury centralizovaných prostředků. Tedy v roce 2016 se na fakulty a součásti VUT rozdělovalo více finančních prostředků, a to o 122 milionů korun více než v roce 2015. Tím se naplnil pro rok 2016 můj záměr investovat více do lidí.

Komplikace při schvalování rozpočtu byly pouze u CEITEC VUT; jeho rozpočet byl schválen až na jednání koncem května. Byly kompenzovány dopady zpožděné výstavby a neschopnost CEITECu odvést příspěvek do centralizovaných prostředků tak, jak to činí ostatní fakulty a součásti. Nakonec bylo i zde dosaženo shody.

Fakulty a součásti tak v roce 2016 získaly významně navýšené finanční prostředky. Je tedy zřejmé, že rozpočet každé fakulty i tří VŠ ústavů byl oproti roku 2015 navýšen. Fakultám bylo doporučeno, aby tuto částku pro rok 2016 použily zejména na investice do svých zaměstnanců.

Domnívám se, vzhledem k tomu, že dobrých zpráv není nikdy dost, že i tato informace vám umožní strávit dobu dovolených a prázdnin v klidu a pohodě. Proto mi dovolte, abych vám všem popřál pěkné počasí a těším se po prázdninách na viděnou.

Petr Štěpánek
Rektor VUT
Rád bych vás formou svého blogu v nepravidelných intervalech informoval o tom, co se (nejen) na VUT děje, jaké jsou moje postoje a názory.