Téma

14. dubna 2020

Psychologická poradna i tlumočení distanční výuky. Poradenské centrum Alfons běží rychleji než kdy dřív

Centrum Alfons pomáhá s tlumočením pro sluchově postižené studenty | Autor: archiv Centra Alfons
Online přednášky, studijní videomateriály či nemožnost osobního kontaktu – to jsou jen některé překážky nynější distanční výuky. Situace je komplikovaná pro všechny, ještě těžší to ale mají hendikepovaní studenti. Více než dvěma stovkám z nich ale pomohlo poradenské centrum Alfons fungující na VUT.

„Největší problém mají studenti autistického spektra a ti s psychickým onemocněním. Máme v našem centru dvě psycholožky, z nichž jedna má na starosti online službu. S těmi, kdo to potřebují, je v dennodenním kontaktu. Je to mimořádně důležité, protože sociální izolace a deprivace dopadá nejvíc právě na tyto studenty,“ vysvětluje situaci Zdeňka Zigalová, vedoucí Poradenského centra Alfons.

Vedoucí centra Zdeňka Zigalová | Autor: archiv Centra Alfons

Nemožnost komunikace z očí do očí komplikuje vzdělávání také studentům se sluchovým postižením. Pro ty se snaží tlumočnice centra Alfons zprostředkovat živé tlumočení online přednášek či simultánní tlumočení studijních videomateriálů. Poradenské centrum kromě toho také zajišťuje přepis přednášek do českého jazyka. Na distanční tlumočení si museli navyknout jak tlumočníci, tak studenti. Vše spolu vypilovali a nyní už dokáží fungovat maximálně efektivně. „Pokud probíhá přednáška online bez prezentace, tak to je bez problému. Pokud vyučující používá prezentaci, tak okénko s tlumočníkem je na obrazovce počítače v aplikaci Teams už moc malé. Tlumočená látka pak ve znakovém jazyce nelze dostatečně dobře sledovat. Proto jsme začali využívat i jiné kanály pro přenos obrazu, aby mohl student tlumočníka vidět ve větším okně,“ popisuje způsob práce Radka Kulichová, tlumočnice centra Alfons. S kolegyní zpracovává také předtočené přednášky od vyučujících. „Vkládáme natočeného tlumočníka přímo do videa, a tak musíme mít za sebou při práci klíčovací pozadí. Výsledek je pak stejný, jako když třeba sledujete tlumočený pořad v televizi. Toto vše musíme zvládat v domácím prostředí, takže jsme potřebovali sehnat klíčovací pozadí a kvalitní osvětlení. Také je důležité mít dobré připojení na internet,“ přibližuje Kulichová.

Největší poptávka po pomoci byla třetí týden nouzového stavu, kdy omezení na většinu studentů dolehla a ti začali řešit jak studijní, tak osobní problémy. Zdeňka Zigalová všechny ujišťuje, že díky fungujícímu kolektivu se můžou studenti spolehnout, že jim bude Alfons k dispozici, když budou potřebovat. „Samozřejmě to doléhá i na náš tým, ale vzájemně se podporujeme. Voláme si, vykládáme a ono to funguje,“ shrnuje vnitřní chod poradenského centra ve zvláštním režimu Zigalová.

Aplikace Nepanikař je k dispozici v několika jazycích | Autor: aplikace Nepanikař
Zvýšený pobyt doma může být náročný ale úplně pro každého a třeba úzkosti se mohou objevit mnohem rychleji. Nejen lidem, kteří si neumí nebo nemají možnost najít své místo klidu k odpočinku například kvůli všudypřítomným rodinným příslušníkům, může pomoci mobilní aplikace Nepanikař. Tu vytvořila za pomoci spolužáků informatiků Veronika Kamenská, studentka druhého ročníku Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. „Lidé mohou využít aplikaci Nepanikař, aby se trošku odreagovali a rozdýchali úzkosti spojené s pobytem doma. Máme tři druhy dechových cvičení. Je tam i cvičení na odvedení pozornosti, kdy uživatel počítá jednoduché příklady nebo hra u které se člověk soustředí na bílé kuličky na obrazovce a snaží se je prasknout. V aplikaci jsou i tipy, co člověk může vyzkoušet, a nakonec, když nic nepomůže, tak tam máme kontakty na odbornou pomoc,“ vysvětluje fungování aplikace Kamenská. Tvůrci dostávají v poslední době mnoho děkovných zpráv od uživatelů, kterým Nepanikař pomáhá. Aplikaci do dnešního dne stáhlo zdarma více než šedesát tisíc lidí.

„Na Institutu celoživotního vzdělávání fungují další dva psychologové, kteří jsou určeni pro pomoc studentů, kteří se na ně mohou s důvěrou obrátit o radu,“ zmiňuje další možnost pomoci Zigalová.

(val)

Související články: